zzp-boekhouder-275

BV oprichten

Wat zijn de voordelen?

Belastingen en aansprakelijkheid

Niklas Plasmans

Het oprichten van een besloten vennootschap 

Indien een belastingplichtige ervoor kiest om zelfstandig te ondernemen kan dit in verschillende vormen. De natuurlijke personen zoals de eenmanszaak worden grotendeels belast in de inkomstenbelasting sfeer. Dat betekent dat de belastingplichtige recht heeft op bepaalde ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Echter wordt de winst belast volgens de IB-tarieven, die oplopen tot bijna 50%. Ter vergelijking waren de vennootschapsbelasting tarieven in 2021 maximaal 25%. 

Wanneer is het gunstig om een BV op te richten

Indien uw resultaat richting of ongeveer de 100.000 euro bedraagt of in de toekomst gaat bedragen is het verstandig om een berekening te laten uitvoeren of een BV voor u voordeliger is dan een IB-onderneming. Dit is ook afhankelijk van het gebruikelijk loon dat kan worden uitgekeerd aan u, indien u directeur wordt van de BV. Ook de IB en VPB tarieven veranderen jaarlijks waardoor er afwijkingen ontstaan aan het normbedrag.

Wat zijn de voordelen qua belastingen

Zoals al eerder vermeld wordt de BV in de vennootschapsbelasting belast. Bij eenmanszaken wordt de gehele winst als inkomen belast volgens de ib-tarieven. Indien een belastingplichtige een BV opricht komt de winst voor rekening van de BV. Zo kan de BV besluiten wat er met het resultaat gebeurt. Bijvoorbeeld de directeur loon toekennen en dividend uitkeren. Zo kan ideaal gebruik gemaakt worden van de verschillende tarieven in zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. 

 

 

 

Wat zijn de voordelen qua aansprakelijkheid

Bij een eenmanszaak is er bij de ondernemer en de onderneming geen scheiding tussen privé en zakelijk vermogen. Dat betekent dat schuldeisers in principe hun vorderingen kunnen verhalen op het privévermogen van de ondernemer. Dit moet ook rationeel worden bekeken, want eerst moet worden verhaald op het zakelijk vermogen van de ondernemer. Indien de ondernemer een BV. opricht ontstaat er een nieuw rechtspersoon en hiermee een scheiding tussen privé en zakelijk vermogen. Dit wil niet zeggen dat aansprakelijkheidsstellingen verleden tijd zijn. Indien de directeur groot aandeelhouder zijn verplichtingen niet nakomt kan hij nog steeds aansprakelijk worden gesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan, het niet tijdig opmaken van een jaarrekening, het aangaan van verplichtingen terwijl reeds duidelijk was dat de BV deze niet na kon komen of onbehoorlijk bestuur. 

Hoe zet ik mijn eenmanszaak om in een BV

Indien u uw eenmanszaak om wil zetten in een eenmanszaak kan dat op drie manieren. De simpelste  manier is om een BV op te richten en de activa en passiva over te dragen door middel van een activa passiva transactie. Dit is een overeenkomst waarin alle bestanddelen worden opgenomen die u wilt overdragen van de eenmanszaak aan de BV. Hierna kunt u de eenmanszaak uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. De tweede manier is om de eenmanszaak ruisend over te brengen aan de BV. Hiermee staakt u de eenmanszaak en gaat u verder met de BV. Hier moet u echter over de stakingswinst afrekenen. Dit kan interessant zijn indien de stakingswinst gering is of er veel liquide middelen aanwezig zijn. Indien u veel stille reserves, fiscale reserves, goodwill of desinvesteringsbijtelling op uw balans hebt staan kunt u waarschijnlijk beter kiezen om de eenmanszaak geruisloos om te zetten in een BV. Indien u kiest voor een geruisloze inbreng worden de overgedragen activa in de nieuwe BV opgenomen volgens boekwaarde en kan de belastingclaim door worden geschoven. Hierdoor hoeft niet meteen afgerekend te worden en kan er kan er een lijfrentevoorziening worden opgebouwd voor de oudedag of overlijden.

Specifieke vraag?

Mocht je een specifieke vraag hebben kun je graag vrijblijvend contact opnemen met ons.

Contact

Blijf op de hoogte

Alleen je belastingaangifte uitbesteden

Je btw-aangifte en inkomstenbelasting laten doen

Kies voor cheap BASIC

Nooit teveel betalen
Je belastingaangifte uitbesteden

Je administratie en belastingen laten doen

Gewoon. Goed geregeld.

Kies een boekhoudpakket

Succesvol ondernemen met een online boekhouder
Je boekhouding uitbesteden

Belastingtips

Goed op de hoogte blijven? Ontvang tips, tricks en nieuws met betrekking tot belastingen in Nederland.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en je voorkeuren te onthouden.