zzp-boekhouder-275

E-Commerce

Hoe zit het met de belastingen?

Een overzicht van de fiscale aspecten van een e-commerce bedrijf

Niklas Plasmans

Webshop en ondernemen

Het aantal mensen dat koopt en verkoopt via webshops en online-platforms neemt jaarlijks toe. Naast gemak voor de koper biedt het ook veel voordelen aan de verkoper. De verkoper kan hierdoor echter in aanraking komen met verschillende belastingen en invoerrechten. Een aantal worden hieronder besproken.

 

De wet inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Elk jaar moet elke belastingplichtige in Nederland zijn aangifte inkomstenbelasting opleveren. In de aangifte inkomstenbelasting worden inkomensbestanddelen opgenomen zoals, het loon, uitkeringen en winst uit onderneming. Indien een belastingplichtige ervoor kiest om producten te verkopen via een webshop of online platform zouden deze inkomsten in twee categorieën kunnen vallen. De eerste categorie is resultaat uit overige werkzaamheden en de tweede is winst uit onderneming. Voor beide geldt een expliciete regelgeving.

 

Resultaat uit overige werkzaamheden

Indien de belastingplichtige de werkzaamheden met betrekking tot zijn webshop hobby matig bedrijft en hier relatief een gering aantal uren aan besteed, kunnen de werkzaamheden worden aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden. Ook het winst vooruitzicht en het aantal klanten speelt hierbij een rol. Indien de inkomsten worden aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden heeft de belastingplichtige geen recht op ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Het voordeel wordt berekend door de kosten van de omzet af te trekken. 

 

Winst uit onderneming

Indien de belastingplichtige zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent in het economisch verkeer waaruit winst voortvloeit, kan de belastingplichtige worden aangemerkt als ondernemer in de inkomstenbelasting sfeer. De onderneming moet dan worden opgegeven in de aangifte inkomstenbelasting als winst uit onderneming. Het voordeel bij het ondernemerschap is dat hij recht heeft op de ondernemersfaciliteiten zoals, de zelfstandigenaftrek, mkb-winstvrijstelling en mogelijk ook nog de startersaftrek.  

 

De wet vennootschapsbelasting

Indien de webshop al langer draait en meer winst oplevert, kan het gunstig zijn om de onderneming om te zetten in een besloten vennootschap. Het bedrag van wanneer een omzetting gunstig is, kan verschillen en hangt af van het loon dat aan de bestuurder kan worden betaald en de VPB en IB tarieven. Zodra de onderneming is omgezet in een BV. moet er jaarlijks een jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting worden opgeleverd. 

Voordeel van een BV. is dat het de kans op een aansprakelijkheidsstelling reduceert. Hiervoor wordt ook vaak voor een een holding-structuur gekozen. Echter kan een BV. structuur ook aansprakelijk worden gesteld indien niet aan de wettige vereisten worden voldaan.

 

De wet omzetbelasting

Voor wet omzetbelasting is er al sprake van ondernemerschap als u zelfstandig werkzaamheden verricht en hieruit inkomsten verwerft. Uit dit ondernemerschap volgt de plicht om meestal  maandelijks een aangifte omzetbelasting in te dienen. In deze aangifte kunt u de btw die u hebt betaald terugvorderen en btw die u hebt ontvangen afdragen. Voor ondernemers die nog weinig inkomsten hebben heeft de wetgever de kleine ondernemers regeling (KOR) ingevoerd. Indien een ondernemer minder dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar draait, kan hij zich bij de Belastingdienst aanmelden voor de KOR. Hij hoeft dan geen aangifte OB meer in te dienen. Hij mag dan geen btw meer op zijn facturen vermelden en mag geen voorbelasting meer in aftrek brengen. 

Afstandsverkopen binnen de Europese Unie

Indien je als ondernemer via online-platforms en webshops ook buiten Nederland zaken wilt gaan doen, kun je in aanraking komen met de wetgeving van de andere Europese landen. Vroeger bestonden er drempelbedragen, indien je eronder bleef hoefde je geen aangifte te doen in het betreffende lidstaat. Deze drempelbedragen  zijn in 2021 vermindert tot               € 10.000. Indien een  belastingplichtige dit bedrag overschrijdt zal hij aangifte moeten doen. Om dit eenvoudiger te maken, kunt u gebruik maken van het éénloketsysteem. Via dit systeem kunt u via een aangifte u btw afdragen in alle EU landen. Het is voor alle aangiftes belangrijk dat u een goede administratie bijhoudt. Bij aangiftes omzetbelasting kan altijd worden gevraagd om de facturen na te leveren. 

Afstandsverkopen buiten de Europese Unie

Indien u producten verkoopt naar buiten de Europese Unie is er sprake van uitvoer. Indien je aan de administratieve plichten voldoet mag u 0% btw in rekening brengen. U moet wel kunnen aantonen dat de goederen de Europese Unie hebben verlaten. Bij uitvoer moet je aan de btw en invoer verplichtingen voldoen van het invoerland. 

 

Platformfictie

Per 1 juli 2021 is in Europa de platformfictie ingevoerd. Bij de platformfictie wordt ervan uitgegaan dat er bij de verkoop van een ondernemer aan een consument via een platform er in principe sprake is van twee leveringen. De levering van de leverancier aan het platform en de levering van het platform aan de consument. Het uitgangspunt van de platformfictie is dat het platform verantwoordelijk wordt voor de btw afdracht en hierdoor verantwoordelijk wordt voor de bijbehorende processen. De leverancier, de gebruiker van de online-platform, zou zich hierdoor niet hoeven registreren in de EU-lidstaten waar hij levert. De platformfictie is echter alleen van toepassing bij goederen die nog moeten worden ingevoerd (niet Uniegoederen) met een intrinsieke waarde van minder dan € 150 of Uniegoederen die worden geleverd van een leverancier van buiten de Europese Unie. Ook moet er bij het online-platform sprake zijn van faciliteren. Hiervan kan al sprake zijn als, het online platform betaalmethodes ter beschikking stelt, en naast koper en verkoper samenbrengen ook andere diensten verricht. Bij veel leveringen waarin zowel de leverancier als consument gevestigd zijn binnen de Europese Unie is de platform fictie niet van toepassing. 

Persoonlijk kennismaken

Klikt het? Wel zo belangrijk!

We nemen je graag mee in dat wat we te bieden hebben. Om een gerichte offerte te kunnen doen, plannen we graag een vrijblijvende digitale kennismaking met je.

 

Alleen je belastingaangifte uitbesteden

Je btw-aangifte en inkomstenbelasting laten doen

Kies voor cheap BASIC

Nooit teveel betalen
Je belastingaangifte uitbesteden

Je administratie en belastingen laten doen

Gewoon. Goed geregeld.

Kies een boekhoudpakket

Succesvol ondernemen met een online boekhouder
Je boekhouding uitbesteden

Belastingtips

Goed op de hoogte blijven? Ontvang tips, tricks en nieuws met betrekking tot belastingen in Nederland.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en je voorkeuren te onthouden.